Ereleden

Dhr. T. Zegers Erevoorzitter
Dhr. F. Aelmans Erevoorzitter
Dhr. M. Breugelmans Erelid

2022:

Tijdens de voorjaarsvergadering op zaterdag 26 maart 2022 hebben onze beide erevoorzitters een oorkonde en een gouden speldje ontvangen.

2021:

Tijdens de ledenvergadering op zaterdag 17 juli 2021 is onze oud-voorzitter Frans Aelmans bedankt voor al zijn verdiensten en benoemd tot Erevoorzitter van Schutterij St. Urbanus Maasniel.

2016:

Het bestuur en de leden van St. Urbanus Maasniel hebben unaniem besloten om Marc Breugelmans, voorzitter van het stichtingsbestuur OLS 2015, te benoemen tot erelid van St. Urbanus Maasniel.

2010:

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 1 mei 2010 is Dhr. Thei Zeegers voor al zijn verdiensten voor onze vereniging benoemd tot Ere-Voorzitter van Schutterij St. Urbanus Maasniel.