Het bestuur bestaat sinds 17 juli 2021 jl. uit de volgende leden:

John DörenbergVoorzitter & algemene zaken betreffende Schutterij St. Urbanus Maasniel
Wendy Linssen1e penningmeester, sociaal contact leden (ziekte, ziekenhuisopname, etc.)
Wiel Coenen2e penningmeester & Contactpersoon/onderhoud groenvoorziening Urbanushoes
Rebecca Peeters1e secretaris, Voorzitter/woordvoerder activiteitencommissie, Woordvoerder jeugdbeleid & PR.
Kevin Linssen2e secretaris & Voorzitter/woordvoerder korpscommissie
Wim MeistersWoordvoerder/voorzitter schietcommissie, afmeldingen schutters & contactpersoon begrafenis (leden en schutterijen MLSB)
Erwin LinssenOnderhoud alle uniformen