Het bestuur bestaat sinds 9 maart 2024 uit de volgende leden:

Frans AelmansVoorzitter & Contactpersoon schietcommissie
Rob AelmansVicevoorzitter
Rebecca Peeters1e Secretaris & Sociaal media
Wim Aendenroomer2e Secretaris & Contactpersoon schietcommissie
Wiel Coenen1e Penningmeester, Contactpersoon/onderhoud groenvoorziening Urbanushoes & Contactpersoon inkoop drank
Tom Birx2e Penningmeester & Aankoop voeding/drank (in opdracht)
Erwin LinssenOnderhoud alle uniformen, Contactpersoon korpscommissie & Sociaal contact
leden (ziekte, ziekenhuisopname, etc.)
Pascal PeetersContactpersoon brainstormgroep & Contactpersoon sponsoring