22 juli 2014: 1e Vergadering OLS 2015

Dinsdag 22 juli vond in het Urbanushoes het eerste overleg plaats tussen onze schutterij, de OLS Federatie en het gemeentebestuur van Roermond. Gespreksonderwerpen waren het draaiboek en mogelijke locaties voor het volgende Oud Limburgs Schuttersfeest.

(N.B. Sommige foto’s zijn bewerkt om bepaalde details onzichtbaar te maken.)
(De foto’s zijn gemaakt door Rebecca Peeters-Koelen.)