Nieuws en jaarprogramma 2022

Hallo leden en vrienden van Schutterij St. Urbanus Maasniel,

Op dit moment zijn we allemaal weer redelijk verlost van alle gevolgen die met de Coronapandemie te maken hebben. Het is pas sinds kort (25 februari 2022) dat we ‘weer mogen’.

Het bestuur van St. Urbanus Maasniel heeft ook in de afgelopen periode niet stil gezeten.

In opsomming de acties die zijn gerealiseerd:

• Het jaarprogramma is op basis van de huidige inzichten gereed. Zie hier voor de agenda.

Daarbij moet opgemerkt worden dat we meer tijd hebben gepland om het schieten en daarmee ook de samenkomsten te intensiveren.

En tijdens het maken van deze infobulletin bereikt ons de melding dat het ABC-schieten bij Schutterij St. Sebastianus Herkenbosch definitief is. Gelieve daar rekening mee te houden.

Ja, het Koningsschieten gaat dóór

Ja, het Euregioschuttersfeest gaat door

Ja, het OLS 2022 gaat door

Ja, de bondsfeesten gaan door

Ja, het LDS gaat door

Ja, de voorjaarsvergadering 26 maart a.s. gaat door!

En nog veel meer activiteiten. Zie daarvoor het Jaarprogramma 2022.

Ik denk al-met-al een volledig Jaarprogramma.

• De nieuwe website is eindelijk in de lucht!

De afgelopen periode heeft onze webmaster Ward Willemyns zich enorm ingespannen om de nieuwe website voor mekaar te krijgen. Neem gerust een kijk daarop:  www.urbanusmaasniel.nl

Deze website is geheel conform de huidige stand van zaken op het gebied van website-techniek gerealiseerd.

Betekent ook dat we voortaan alle informatie via deze nieuwe website gaan publiceren.

• Korpscommissie

We hebben de korpscommissie uitgebreid die onder leiding staat van Kevin Linssen, bestuurslid en voorzitter korpscommissie. Ward Willemyns is naast Rudi Kuijltjes en Wil Koelen toegevoegd.

Het spreekt voor zich dat korpsaangelegenheden voortaan eerst binnen deze commissie besproken worden.

• Schietcommissie

We hebben de schietcommissie verder gevormd die onder leiding staat van Wim Meisters, bestuurslid en voorzitter schietcommissie. Naast Wim nemen daarin deel Frans Aelmans en Wim Aendenroomer.

Om verwarring te voorkomen, de zestalcommissie blijft bestaan. Hun taak blijft zoals voorheen, het opstellen van de zestallen tijdens de schietwedstrijden. 

• Gesprek met het erecomité

Op zaterdag 19 februari jl. hebben we een informeel en zeer prettig gesprek gehad met op 3 na alle leden van het erecomité. Niet alleen is de verbouwing van ons Urbanushoes besproken, maar kreeg ik tevens de gelegenheid mezelf voor te stellen als nieuwe voorzitter.

Daarbij zijn tevens vervolgafspraken gemaakt naar de toekomst om de samenwerking verder te intensiveren.

Tevens zal ons erecomité een plek krijgen zich te manifesteren op onze website.

• Digitalisering boekhouden

Onze boekhouding is verder gedigitaliseerd. Dat houdt in dan we alle boekhoudkundige- en ledenadministratie zaken voortaan centraal en transparant gaan bijhouden m.b.v. een (web gebaseerd) boekhoudprogramma. Daar ook dit nog vol in ontwikkeling is zal de kascontrole dit jaar nog op de huidige manier plaatsvinden.

Ik zie jullie allemaal op onze voorjaarsvergadering op zaterdag 26 maart a.s. om 20.00 uur in Café-Zaal ’t Dörp.

Groet,

John Dörenberg

Voorzitter St. Urbanus Maasniel.