Kennisgeving van stichting Neel Laef

Mijne Heren/Dames,
Beste Sjutterie Sint Urbanus,

Met ingang van 1 februari 2023 is stichting Neel Laef gestopt met haar activiteiten wat betreft Dodenherdenking, Meiboom, Sinte Merte en de Kerstboomverlichting.
Dit alles is overgenomen door stichting WijZijnMaasniel met Hans Lucas als secretaris.
Stichting Neel Laef blijft wel bestaan. Wij hebben tenslotte het onderhoud van het Kapelke aan de Raadhuisstraat, twee waterputten en de ontmoetbank. Dat blijft onze zorg.

Hartelijk dank voor jullie medewerking in al die jaren.

Met vriendelijke groet,

Paul Cox
Secretaris
Namens Stichting Neel Laef