Andere opzet activiteiten St. Urbanus

Beste leden,

Zoals benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen zaterdag willen we een andere opzet gaan doen omtrent het organiseren van activiteiten. Dit omdat vaak dezelfde personen hiermee belast worden. Er is een schema gemaakt waarbij de leden zich kunnen inschrijven bij welke activiteit men gaat helpen organiseren en/of uitvoeren hiervan.
Zijn er nog ideeën voor activiteiten, kunnen deze ook doorgegeven worden en kan men helpen met deze te organiseren.

-Koningschieten (6 juni)
-Dörpsjeete (6 augustus)
-55+ schieten / tombola (10 augustus)
-Afsluiting seizoen (2 oktober)
-Kaart- en dartavond (19 november)

Wie van jullie mag ik bij welke activiteit noteren?
Geef ook even aan of je wilt helpen organiseren en/of uitvoeren van de activiteit.

Hopende op jullie hulp, zodat we eventueel ook extra activiteiten kunnen gaan organiseren en alle leden ook eens deel kunnen nemen aan een activiteit, zonder deze te moeten organiseren.

Jullie worden natuurlijk niet in het diepe gegooid, aangezien voor iedere activiteit een draaiboek / informatie aanwezig is.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Peeters-Koelen
Secretaris
Schutterij St. Urbanus Maasniel